Mensenrechten voor iedereen | Mensenrechten voor iedereen Ga naar inhoud
Sta stil bij
mensenrechten
Recht op
voor iedereen

Mensenrechten voor iedereen

Mensenrechten gelden voor alle mensen op de wereld. Voor de bescherming van mensenrechten zijn wereldwijd afspraken gemaakt. Alleen gaat dit nog niet altijd goed. Soms word je ongelijk behandeld. Soms ga jij andermans grenzen over.

Om je recht te kunnen halen moet je weten wat deze rechten betekenen. Maar je moet ook weten hoe jouw rechten verbonden zijn met de rechten van mensen om je heen. Alle mensen hebben dezelfde mensenrechten. De ervaringen met mensenrechten zijn alleen voor iedereen verschillend. 

Daarom gaan wij het land in om met jou te praten, zodat wij ons werk nog beter kunnen aansluiten op wat er leeft in onze samenleving. Op deze website vind je waar je ons kunt ontmoeten, ervaringen van anderen en materialen om aandacht te vragen voor mensenrechten.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen, zichzelf mag zijn en een talent kan inzetten. Je hebt deze rechten omdat je mens bent, welk geslacht, afkomst, godsdienst, seksuele voorkeur of politieke kleur je ook hebt. 

Om mensenrechten voor iedereen te beschermen, zijn er soms maatregelen nodig. Het College voor de Rechten van de Mens beschermt de mensenrechten in Nederland. Wij geven voorlichting, adviseren de regering en het parlement, doen onderzoek en rapporteren aan internationale mensenrechteninstituten.

Heb je het idee dat je wordt gediscrimineerd? Of het nu op werk, in het onderwijs of door een winkel is: je kunt naar ons toekomen met je klacht. Wij onderzoeken en beoordelen dan of er sprake is van discriminatie.

Deel jouw ervaring

Wij gaan het land in met de Mensenrechtenspiegel! Om stil te staan bij jouw ervaringen met mensenrechten. Maar ook om met elkaar te reflecteren op de ervaringen van de mensen om je heen. Wat betekenen mensenrechten voor jou? En welk mensenrecht verdient volgens jou meer aandacht?

Wij zijn benieuwd naar jouw gedachten en ideeën. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er in onze samenleving leeft. De Mensenrechtenspiegel staat op verschillende plekken in het land. Hieronder vind je een overzicht. Zien wij jou daar?

Hoog Catharijne

De lancering van de campagne 'Mensenrechten voor iedereen' in Utrecht. Voorzitter Jacobine Geel onthult samen met burgemeester Sharon Dijksma de Mensenrechtenspiegel. Vanaf 2023 trekken wij met de Mensenrechtenspiegel het land in.


De Mensenrechtenspiegel is op de begane grond in de Stijlkamer van winkelcentrum Hoog Catharijne te vinden. 


Tijdstip: 11.00 - 13.00 uur

The Colour Kitchen

Tijdens deze besloten bijeenkomst staan wij stil bij 10 jaar mensenrechten in Nederland. 2022 is een bijzonder jaar: het College voor de Rechten van de Mens viert zijn tienjarig bestaan. Vanaf 2023 trekken wij met de Mensenrechtenspiegel het land in.

De Mensenrechtenspiegel is op de begane grond in de hal van The Colour Kitchen in Utrecht te vinden.

Tijdstip: 14.30 - 17.30 uur

Gebarentalig stembureau

Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zijn wij een stembureau. Ons stembureau is speciaal ingericht voor dove en slechthorende kiezers. De stembureauleden spreken gebarentaal en er is een gebarentolk aanwezig. Ook mensen zonder auditieve beperking zijn welkom.

De Mensenrechtenspiegel is in de hal van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht te vinden.

Tijdstip: 07.30 - 21.00 uur

De Mensenrechtenspiegel staat in een passage van winkelcentrum Hoog Catharijne. Een vrouw kijkt in een spiegel, terwijl een andere vrouw toekijkt.
De Mensenrechtenspiegel (Foto: Ebru Aydin)

Lees alle verhalen

Dit zijn ervaringen van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor mensenrechten in onze samenleving. Mensen die onvermoeibaar opkomen voor jouw rechten. Laat je inspireren!

Benny staat, heeft een lichtgekleurd overhemd en spijkerbroek aan en kijkt naar links
Benny Elferink (Foto: Tirzah Schnater)

Ik wil laten zien dat dove mensen ook horen bij het politieke proces.

Benny Elferink, Directeur Nederlands Gebarencentrum

Benny Elferink werkt ruim twintig jaar voor het Nederlands Gebarencentrum, waarvan twee jaar als directeur. Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023 is hij voorzitter van het stembureau in het gebouw van het College, dat hij samen met andere dove mensen bemant. Benny is doof geboren. Zijn ouders, zus en vrouw zijn doof. Hij heeft twee dochters, de jongste is ook doof. Doof zijn op zichzelf is niet erg, vindt hij. De gevolgen voor wat betreft aan informatie komen en communiceren wel. In zijn jeugd in de jaren 70 was er geen ondertiteling, geen tolk en geen telefoon waarop je kon typen. Hij zat op de dovenschool en kreeg spraaklessen, verschrikkelijk vond hij dat. Gebaren mocht niet, op sommige scholen werden kinderen zelfs geslagen als ze het toch deden. Gelukkig is er sinds de jaren 80 veel veranderd. Gebaren mag nu, en er is veel meer toegang tot informatie. En dat betekent voor Benny: toegang hebben tot de wereld.

Je koos het recht op politieke participatie voor iedereen, waarom?
Voor de derde keer ben ik actief ben bij een stembureau dat volledig door dove mensen wordt gerund. Toegankelijkheid is goed, maar het gaat ook om zichtbaarheid. Dat dove mensen gewoon meedoen in de samenleving. Veel doven hebben niet zoveel affiniteit met politiek. Dat is niets voor mij, ver weg, denken ze. Maar politiek bepaalt ons leven. Ik wil dove én horende mensen laten zien dat dove mensen ook horen bij het politieke proces. Gebarentaal zie ik als de brug daar naartoe. Hoe belangrijk dat is realiseerde ik me voor het eerst op het wereldcongres voor doven in Finland in 1987. Daar was gebarentaal de voertaal. Ik zag daar dove mensen die op goede posities zaten, dove professoren die lezingen gaven over gebarentaal in gebarentaal. Mensen die diepgaande gesprekken met elkaar konden voeren in gebarentaal. Gebarentaal is een volwaardige taal, en daar wil ik me voor inzetten.

Wat betekenen mensenrechten voor jou?

Ik zou graag linguïstische rechten willen toevoegen aan mensenrechten: het recht op taal. Daardoor maak je de rol van gebarentaal minder vrijblijvend. Het moet vanzelfsprekend worden dat overheids- en publieke informatie ook in gebarentaal is.

Celien staat rechtop met haar handen ineen. Ze draagt een paars shirt en kijkt naar links.
Celien Anches (Foto: Tom van Huisstede)

Ik ben van mening dat iedereen het recht heeft op een mooi leven.

Celien Anches, Oprichter Mommy's Poppin

In Rotterdam en ver daarbuiten staat Celien Anches bekend als ‘Glamma’. Via verschillende acties zet ze zich in voor armoedebestrijding: schooltassen of jassen inzamelen, babyspullen voor zwangere vrouwen, bijdragen voor boodschappenpakketten voor arme families. Dit gaat vooral via haar drukbezochte en laagdrempelige Facebookgroep Mommy’s Poppin, waar vraag en aanbod elkaar goed weten te vinden, en die ze samen met haar dochter beheert. Alle geportretteerden kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun werk.

Je koos het recht op een behoorlijke levensstandaard voor iedereen. Waarom?
Ik ben van mening dat iedereen het recht heeft op een mooi leven. Met mooi bedoel ik dat aan belangrijke behoeftes voldaan moet worden. Denk aan voeding, kleding, huisvesting, zorg. Dit moet allemaal samenkomen, anders krijg je hiaten in de samenleving. Als we kijken naar de aanvragen die bij Mommy’s Poppin binnenkomen, zie je dat een behoorlijke levensstandaard niet vanzelfsprekend is. We ontvangen bijvoorbeeld veel aanvragen voor warme winterjassen voor kinderen. We zien dat er in de samenleving nog niet aan dit mensenrecht voldaan wordt.

Wat betekenen mensenrechten voor jou?

Iedereen heeft mensenrechten. Het moet een standaard zijn. Iedereen heeft recht om te bestaan, gezien te worden, om te leven, om gehoord te worden. Het is een mooi gegeven, maar we moeten met z’n allen kijken hoe we mensenrechten waarborgen. Voor de politiek is nog veel werk aan de winkel. Ik zou daarom tegen hen willen zeggen: ga met mensenrechten aan de slag.

Marzouka kijkt rechts beneden, terwijl ze op een stoel zit.
Marzouka Boulaghbage (Foto: Tom van Huisstede)

Als we meer met elkaar van mens tot mens zouden omgaan, dan zou de samenleving gelijkwaardiger zijn.

Marzouka Boulaghbage, Oprichter Stichting Al Amal

Al Amal is de Utrechtse stichting waarvan Marzouka Boulaghbage één van de oprichters is. Het betekent ‘hoop’ en staat voor de hoop dat de positie van bewoners met een migratieachtergrond in de Nederlandse samenleving verbetert. De stichting organiseert activiteiten op gebied van gezondheid, opvoeding, (sociale) veiligheid en praktische hulpverlening. Alle geportretteerden kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun werk.

Je koos het recht op menselijke waardigheid voor iedereen. Waarom?
Dit bord symboliseert voor mij wat mensen nodig hebben. Maar wat hebben mensen nodig? Dan begin je eigenlijk altijd bij jezelf. Je hebt waardering of een woning nodig. We hebben van alles nodig. Op de andere borden staan bijvoorbeeld het recht op zorg en het recht op arbeid. Maar het recht op menselijke waardigheid omvat alles.

Als we meer met elkaar van mens tot mens zouden omgaan, dan zou de samenleving gelijkwaardiger zijn. Want iedereen heeft hetzelfde nodig. Aandacht, liefde, een luisterend oor, een plek. Je mag er zijn. Als we vanuit deze gedachte vertrekken, besparen we veel ellende. Dan neem je alleen wat je nodig hebt en denk je ook aan wat een ander nodig heeft. Niet ikke ikke, maar wij samen. Dit proberen we ook met Stichting Al Amal te doen. Al Amal betekent hoop, maar ik zeg ook: wij allemaal.

Wat betekenen mensenrechten voor jou?
Iedere mens in deze wereld heeft rechten. Mijn recht stopt, wanneer het recht van de ander begint. Ik ga niet door het recht van de ander. Ik vind dat heel belangrijk.

Michelle kijkt links omhoog richting het licht. Ze draagt een zwart shirt.
Michelle van Tongerloo (Foto: Tom van Huisstede)

We hebben juist waarden zoals zorg en barmhartigheid nodig.

Michelle van Tongerloo, Huisarts en straatarts

Michelle van Tongerloo is huisarts in Rotterdam-Zuid en werkt daarnaast als straatarts in de Pauluskerk, een diaconaal centrum in de binnenstad. Ze biedt daar zorg aan dak- en thuislozen, verslaafden en mensen zonder geldige verblijfspapieren. Alle geportretteerden kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun werk.

Je koos het recht op sociale zekerheid voor iedereen. Waarom?
Ik zie dat dit recht steeds meer onder druk is komen te staan. De overheid heeft zich teruggetrokken, waardoor mensen meer zelf moeten doen. En nu krijgen we eigenlijk de rekening gepresenteerd met zoveel inkomensongelijkheid en plurale crisissen. Je ziet dan dat we juist waarden nodig hebben zoals zorg en barmhartigheid. Door mijn werk in kwetsbare wijken zie ik al langer de afbraak van de sociale zekerheid. Nu is het een breedgedragen probleem omdat middeninkomens ook worden geraakt. Een grote groep mensen wordt in hun bestaanszekerheid geraakt, die normaal misschien niet in hun bestaanszekerheid wordt geraakt. Het lijkt alsof er daarom meer aandacht voor is. Dat vind ik enigszins cru.

Wat betekenen mensenrechten voor jou?
Het eerlijke antwoord is dat ik het idee heb dat mensenrechten steeds minder zijn gaan betekenen. Ik werk veel met staatloze en ongedocumenteerde mensen. Als iets als mensenrechten zouden bestaan, zouden deze toch moeten voorkomen dat zij op straat slapen en geen eten en drinken hebben. Maar juist om deze mensenrechten op te eisen, moet je bij een maatschappij horen die je buitensluit. Hoe hard ik ook probeer om voor mijn patiënten basale humanitaire rechten zoals bescherming en eten te bieden: zelfs dat lukt niet eens. Ik denk dat mensenrechten steeds meer een ideëel concept zijn dat we hoog proberen te houden. Terwijl we niet eens zien hoe we zelf verantwoordelijk zijn voor de afbraak van mensenrechten.

Jacobine Geel poseert voor een olijfgroene achtergrond en kijkt naar links.
Jacobine Geel (Foto: Tom van Huisstede)

Menselijke waardigheid is als een vloertje waar andere mensenrechten op rusten.

Jacobine Geel, Voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens

Jacobine Geel is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Ze onderstreept dagelijks het belang van aandacht voor de mensenrechten in wetgeving, beleid en in de praktijk, en de rol en betekenis van het College daarin. Alle geportretteerden kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun werk.

Je koos het recht op menselijke waardigheid voor iedereen. Waarom?
Menselijke waardigheid is als een vloertje waar andere mensenrechten op rusten. Wat waardigheid concreet betekent is heel persoonlijk en voor ieder mens verschillend. En tegelijkertijd is het zo dat om die waardigheid ten volle te kunnen ervaren andere mensenrechten, zoals recht op huisvesting, een bestaansminimum of gezondheid door de overheid goed beschermd moeten zijn.

Wat betekenen mensenrechten voor jou?
Mensen hebben mensenrechten omdat ze mens zijn. Ze zijn niet afhankelijk van waar je wieg stond, wat je geloofsovertuiging is of je seksuele voorkeur. Ze zijn ook niet politiek. Mensenrechten gaan daar allemaal aan vooraf. Een ijzersterke en beschermwaardige basis van ons bestaan.


Joost heeft een hoornen bril op en kijkt in de camera. Hij draagt een lila coltrui met witte gebreide trui overheen
Joost Wijffels (Foto: Tom van Huisstede)

Zorg voor een beter klimaat en dus een betere leefomgeving is zo belangrijk.

Joost Wijffels, Activist bij Extinction Rebellion

Joost Wijffels is sinds een jaar actief als activist bij Extinction Rebellion. Daarnaast doet hij de research master filosofie aan de Universiteit Utrecht. Alle geportretteerden voor de campagne kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun werk.

Je koos het recht op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Waarom?
Ik geloof dat dit recht al decennia ontzettend onder druk staat. Ik zie niet hoe we op dit moment dichter bij het recht gaan komen. Ik zie eigenlijk alleen maar een verdere afzwakking van het recht door klimaatverandering, afbraak van biodiversiteit en het uitputten van natuurlijke bronnen. Daar word ik persoonlijk gedeprimeerd van. Hoewel klimaatverandering meer aandacht krijgt, realiseren mensen zich vaak niet hoe dit een impact op hun leven heeft. Het Jaarbeursplein in Utrecht waar ik woon, wordt in de zomer maar liefst 45 graden. Onze bestaanszekerheid als planeet, mensheid en beschaving is fragiel. Daarom is zorg voor een beter klimaat en dus een betere leefomgeving zo belangrijk.

Wat betekenen mensenrechten voor jou?
Ik zie mensenrechten als een fundamentele bottom line. Wat is er nodig voor een zeker bestaan? Maar tot op een zekere hoogte ook: wat is er nodig voor een comfortabel bestaan? Het zou een streven moeten zijn voor samenlevingen om ervoor te zorgen dat mensen een goed leven kunnen leiden. Maar het blijft belangrijk dat we deze mensenrechten met acties ook waarborgen, zodat we er meer van maken dan alleen een mooie zin die meerdere landen hebben ondertekend. Mensenrechten zijn cruciaal. Ze vangen op verschillende manieren wat er nodig is voor een fatsoenlijk leven.


Kom in actie

In onze toolkit vind je materialen om aandacht te vragen voor mensenrechten in Nederland. Bijvoorbeeld thuis, op je werk, op school, bij je sportclub, op straat of online. Dat kan in het groot en in het klein. 

Er is een aantal activiteiten dat je kunt doen:

• Op sociale media ervaringen met mensenrechten delen
• Printen van posters en stickers met verschillende mensenrechten
• Op school lesgeven over de betekenis van mensenrechten
• Uitleg geven over het melden van discriminatie bij het College

Mis je iets, mail ons dan vooral: communicatie@mensenrechten.nl.

Foto van Joost: een man met bril op en witte trui aan. Op de voorgrond zie je de tekst: "Het recht op een duurzame leefomgeving voor iedereen"
Jacobine die naar links kijkt. Ze draagt een zandkleurig jasje. Op de voorgrond staat de tekst: "het recht op menselijke waardigheid voor iedereen."
Celien kijkt naar links en draagt een paars shirt. Op de voorgrond zie je de tekst: "het recht op behoorlijke levensstandaard voor iedereen."
Een vierkante afbeelding, rood vlak met tekst: "Sta stil bij mensenrechten voor iedereen."