Mensenrechten Voor Iedereen | Mensenrechten voor iedereen Ga naar inhoud
Sta stil bij
mensenrechten
Recht op
voor iedereen

Mensenrechten Voor Iedereen

Mensenrechten gelden voor alle mensen op de wereld. Voor de bescherming van mensenrechten zijn wereldwijd afspraken gemaakt. Alleen gaat dit nog niet altijd goed. Soms word je ongelijk behandeld. Soms ga jij andermans grenzen over.

Om je recht te kunnen halen moet je weten wat deze rechten betekenen. Maar je moet ook weten hoe jouw rechten verbonden zijn met de rechten van mensen om je heen. Alle mensen hebben dezelfde mensenrechten. De ervaringen met mensenrechten zijn alleen voor iedereen verschillend. 

Daarom gaan wij het land in om met jou te praten, zodat wij ons werk nog beter kunnen aansluiten op wat er leeft in onze samenleving. Op deze website vind je waar je ons kunt ontmoeten, ervaringen van anderen en materialen om aandacht te vragen voor mensenrechten.

Betekenis van mensenrechten

Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen, zichzelf mag zijn en een talent kan inzetten. Je hebt deze rechten omdat je mens bent, welk geslacht, afkomst, godsdienst, seksuele voorkeur of politieke kleur je ook hebt. 

Om mensenrechten voor iedereen te beschermen, zijn er soms maatregelen nodig. Het College voor de Rechten van de Mens beschermt de mensenrechten in Nederland. Wij geven voorlichting, adviseren de regering en het parlement, doen onderzoek en rapporteren aan internationale mensenrechteninstituten.

Heb je het idee dat je wordt gediscrimineerd? Of het nu op werk, in het onderwijs of door een winkel is: je kunt naar ons toekomen met je klacht. Wij onderzoeken en beoordelen dan of er sprake is van discriminatie.

Deel jouw ervaring

Wij gaan het land in met de Mensenrechtenspiegel. Om stil te staan bij jouw ervaringen met mensenrechten. Maar ook om met elkaar te reflecteren op de ervaringen van de mensen om je heen. Wat betekenen mensenrechten voor jou? En welk mensenrecht verdient volgens jou meer aandacht?

Wij zijn benieuwd naar jouw gedachten en ideeën. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er in onze samenleving leeft. De Mensenrechtenspiegel staat op verschillende plekken in het land. Hieronder vind je een overzicht. Zien wij jou daar?

Lancering Mensenrechten Voor Iedereen

De lancering van de campagne 'Mensenrechten Voor iedereen'. Voorzitter Jacobine Geel onthult samen met burgemeester Sharon Dijksma de Mensenrechtenspiegel. Vanaf 2023 trekken wij met de Mensenrechtenspiegel het land in.


De Mensenrechtenspiegel is op de begane grond in de Stijlkamer van winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht te vinden. 


Tijdstip: 11.00 - 13.00 uur

10 jaar College voor de Rechten van de Mens

Tijdens deze besloten bijeenkomst staan wij stil bij 10 jaar mensenrechten in Nederland. 2022 is een bijzonder jaar: het College voor de Rechten van de Mens viert zijn tienjarig bestaan. Vanaf 2023 trekken wij met de Mensenrechtenspiegel het land in.

De Mensenrechtenspiegel is op de begane grond in de hal van The Colour Kitchen in Utrecht te vinden.

Tijdstip: 14.30 - 17.30 uur

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen is onze zittingszaal een gebarentalig stembureau dat speciaal is ingericht voor dove en slechthorende kiezers. De stembureauleden spreken gebarentaal en er zijn gebarentolken aanwezig. Ook mensen zonder auditieve beperking zijn van harte welkom.

De Mensenrechtenspiegel is bij het informatiepunt van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht te vinden.

Tijdstip: 07.30 - 21.00 uur

Platform Gemeenten en Mensenrechten

Tijdens deze bijeenkomst van Platform Gemeenten en Mensenrechten staan wij op een informatiemarkt en geven wij een workshop over stereotypen en vooroordelen. Deze bijeenkomst richt zich op gemeentebestuurders, gemeenteambtenaren en gemeenteraadsleden en het thema is discriminatieverbod op lokaal niveau.

De Mensenrechtenspiegel is op de informatiemarkt bij Media Plaza en Supernova in de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht te vinden.

Tijdstip: 09.30 - 17.30 uur

Expeditie NEXT 2023

Het wetenschapsfestival Expeditie NEXT 2023 strijkt neer in Middelburg. Kinderen gaan op avontuur langs meer dan honderd activiteiten verspreid door de binnenstad. Wij staan in het programma met de activiteit 'Varen naar een nieuw land'. Tijdens deze activiteit leren kinderen meer over het verschil tussen wensen (niet nodig, meer ‘luxe’) en behoeften (écht nodig).

De Mensenrechtenspiegel en activiteit is in het oude stadhuis van Middelburg te vinden.

Tijdstip: 11.00 - 17.00 uur

Queer & Pride Amsterdam

Tijdens Queer & Pride Amsterdam kan je deelnemen aan veel activiteiten. Voor ieder wat wils en aan elke gemeenschap is gedacht. Wij staan in het programma van de Pride Hub. Bij de StudentPride Meet-up gaan wij met studenten in gesprek over hun ervaringen met mensenrechten in Nederland.


De Mensenrechtenspiegel is in de ontvangsthal van The Social Hub in Amsterdam te vinden.


Tijdstip: 12.00 - 18.00 uur

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Voor de Tweede Kamerverkiezingen is het gebouw van het College voor de Rechten van de Mens weer een meertalig stembureau met dove en slechthorende stembureauleden. De voorzitter en alle stembureauleden communiceren in Nederlandse Gebarentaal (NGT) en er is een gebarentolk aanwezig.

De Mensenrechtenspiegel is bij het informatiepunt in de hal van het College in Utrecht te vinden.

Tijdstip: 07.30 - 21.00 uur

75-jarig bestaan van de UVRM

Wij staan met Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten in de grote hal van van de Centrale Bibliotheek Utrecht op de Neude. Midden in het land openen wij met onze Mensenrechtenspiegel het gesprek over ervaringen met mensenrechten in Nederland.

De Mensenrechtenspiegel is van 8 december tot 22 december van de Bibliotheek Neude in Utrecht te vinden.

Tijdstip: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 21.00 uur en zondag van 10.00 - 18.00 uur.

Expeditie NEXT 2024

Het wetenschapsfestival Expeditie NEXT 2024 strijkt neer in Zutphen. Kinderen gaan op avontuur langs meer dan honderd activiteiten verspreid door de binnenstad. Wij staan in het programma met de activiteit 'Varen naar een nieuw land'. Tijdens deze activiteit leren kinderen meer over het verschil tussen wensen (niet nodig, meer ‘luxe’) en behoeften (écht nodig).

De Mensenrechtenspiegel en activiteit is in het oude stadhuis van Middelburg te vinden.

Tijdstip: 11.00 - 17.00 uur

Kies jij de volgende locatie?

Heb je ideeën voor nieuwe locaties? Bijvoorbeeld een activiteit rond de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december?

Stuur ons een bericht: communicatie@mensenrechten.nl.

De Mensenrechtenspiegel staat in een passage van winkelcentrum Hoog Catharijne. Een vrouw kijkt in een spiegel, terwijl een andere vrouw toekijkt.
De Mensenrechtenspiegel (Foto: Ebru Aydin)

Laat je inspireren

Dit zijn verhalen van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor mensenrechten in onze samenleving. Mensen die onvermoeibaar opkomen voor jouw mensenrechten. 

Benny staat, heeft een lichtgekleurd overhemd en spijkerbroek aan en kijkt naar links
Benny Elferink (Foto: Tirzah Schnater)

Ik wil laten zien dat dove mensen ook horen bij het politieke proces

Benny Elferink, Directeur Nederlands Gebarencentrum

Benny Elferink werkt ruim twintig jaar voor het Nederlands Gebarencentrum, waarvan twee jaar als directeur. Tijdens de verkiezingen is hij voorzitter van het stembureau in het gebouw van het College, dat hij samen met andere dove mensen bemant. Benny is doof geboren. Zijn ouders, zus en vrouw zijn doof. Hij heeft twee dochters, de jongste is ook doof. Doof zijn op zichzelf is niet erg, vindt hij. De gevolgen voor wat betreft aan informatie komen en communiceren wel. In zijn jeugd in de jaren 70 was er geen ondertiteling, geen tolk en geen telefoon waarop je kon typen. Hij zat op de dovenschool en kreeg spraaklessen, verschrikkelijk vond hij dat. Gebaren mocht niet, op sommige scholen werden kinderen zelfs geslagen als ze het toch deden. Gelukkig is er sinds de jaren 80 veel veranderd. Gebaren mag nu, en er is veel meer toegang tot informatie. En dat betekent voor Benny: toegang hebben tot de wereld.

Alle geportretteerden kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun leven en werk.

Je koos het recht op politieke participatie voor iedereen, waarom?
Al diverse keren zet ik mij in bij een stembureau dat volledig door dove mensen wordt gerund. Toegankelijkheid is goed, maar het gaat ook om zichtbaarheid. Dat dove mensen gewoon meedoen in de samenleving. Veel doven hebben niet zoveel affiniteit met politiek. Dat is niets voor mij, ver weg, denken ze. Maar politiek bepaalt ons leven. Ik wil dove én horende mensen laten zien dat dove mensen ook horen bij het politieke proces. Gebarentaal zie ik als de brug daar naartoe. Hoe belangrijk dat is realiseerde ik me voor het eerst op het wereldcongres voor doven in Finland in 1987. Daar was gebarentaal de voertaal. Ik zag daar dove mensen die op goede posities zaten, dove professoren die lezingen gaven over gebarentaal in gebarentaal. Mensen die diepgaande gesprekken met elkaar konden voeren in gebarentaal. Gebarentaal is een volwaardige taal, en daar wil ik me voor inzetten.

Wat betekenen mensenrechten voor jou?

Ik zou graag linguïstische rechten willen toevoegen aan mensenrechten: het recht op taal. Daardoor maak je de rol van gebarentaal minder vrijblijvend. Het moet vanzelfsprekend worden dat overheids- en publieke informatie ook in gebarentaal is.

Iris heeft een lichtgekleurde trui aan en kijkt naar rechts.
Iris Wijnen (Foto: Tirzah Schnater)

Recht op informatie betekent meer kennis van de wereld

Iris Wijnen, Adviseur Diversiteit en Inclusiviteit bij Provincie Gelderland

Iris Wijnen is adviseur Diversiteit en Inclusiviteit bij Provincie Gelderland. Ze wordt als zes maanden oude baby doof door een virusinfectie en communiceert lang via liplezen. Haar jongere broertje en zusje leren al van jongs af aan: langzaam praten, aankijken. Gebarentaal komt pas later. Na de basisschool voor slechthorende kinderen kan ze kiezen: een dovenschool in Rotterdam of regulier onderwijs in Geleen waar ze woont. Ze kiest voor het laatste. Haar talent voor taal en liefde voor lezen helpen haar naar volwassenheid. Toch heeft ze altijd het gevoel dat ze informatie mist. 

Alle geportretteerden kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun leven en werk.

Je koos voor het recht op informatie voor iedereen, waarom?
Als horend kind krijg je de hele dag input. Je hoort je ouders discussies hebben, je krijgt continu informatie die je blik vormt op de wereld. Maar die informatie heb ik allemaal gemist, ik moest er zelf naar op zoek. Als kind al was ik gefascineerd door boeken. Had ook al heel snel in de gaten: daar kan ik informatie uit halen. In de eerste klas van de lagere school was ik al aan het voorlezen aan andere kinderen. Ik heb havo gedaan en dat bestond feitelijk uit heel veel zelfstudie. Later heb ik sociaalpedagogische hulpverlening gestudeerd in Maastricht. Daar heb ik ontzettend veel geleerd over mezelf redden in de samenleving. Doordat ik zo van lezen hield en houd heb ik het zo ver kunnen schoppen, zonder tolk.

Het recht op informatie heb ik gekozen omdat dit voor dove mensen nu nog heel gebrekkig is. Tijdens verkiezingen bijvoorbeeld kan ik de debatten niet volgen. Ook campagnefilmpjes van partijen zijn meestal niet te lezen. Ondertiteling wordt vergeten, is niet compleet, of nét de kern ontbreekt. Het is daarmee heel moeilijk om te zeggen: dit spreekt me aan. Je moet echt puzzelen. En dat is het thema in mijn leven: informatie bij elkaar puzzelen. Het kost zoveel tijd en energie. Recht op informatie betekent meer kennis van de wereld, beter weten wat goed is voor mij en meedenken over in welke samenleving ik zou willen leven.

Wat betekenen mensenrechten voor jou?
Mensenrechten betekenen voor mij: de basis om mee te doen in de samenleving. Het is mijn doel de dovengemeenschap en de horende gemeenschap dichter bij elkaar te brengen. In mijn functie als adviseur Diversiteit en Inclusiviteit bij de Provincie Gelderland kan ik mijn passie als bruggenbouwer kwijt. Ik vertel bijvoorbeeld aan studenten Human Resource Management wat het betekent als je een dove collega op de werkvloer krijgt, waar je rekening mee moet houden. De afgelopen twee jaar heb ik ongeveer honderd collega’s gebarentaalles gegeven, en dat worden er meer. Dat vind ik zo gaaf. Het betekent veel voor mij dat collega’s goedemorgen tegen mij zeggen in gebarentaal, ik voel me gezien.

BeyonG staat in een jurk met haar arm in haar rechterzijde en in haar huis voor een muur met fotolijsten aan de muur
BeyonG (Foto: Tirzah Schnater)

Ik wil laten zien hoe gelukkig je kunt zijn als je jezelf bent

BeyonG, Event manager bij Pride Amsterdam

Pride is één van de gelukkigste weken van het jaar voor BeyonG. Dit jaar is ze event manager van alle transactiviteiten. Bijvoorbeeld een workshop zelfverdediging door een trans man, een lezing over stem in transitie, Trans Talks over empowerment en het Trans with Friends feest, een feest waar trans talent een podium krijgt.

Ze beleefde een heftige periode rond haar transitie. ‘Ik groeide op in Suriname, waar veel meer een wij-cultuur heerst dan in Nederland. Mijn moeder was in shock. We hebben samen therapie gevolgd, dat hielp. Maar nog steeds zijn er oudere familieleden die me bij mijn geboortenaam noemen. Ik laat het zo. Als ik daar in mijn bikini loop, is dat voor mij acceptatie. Gun mensen tijd, heb ik geleerd. Maar je moet wel voor jezelf kiezen. Je hebt je cultuur, je familie, je religie, en jezelf. Ik zeg altijd: kies eerst voor jezelf, en dan voor de rest.’

In Nederland viel het niet mee om werk te vinden. ‘Het is minstens tien keer zo moeilijk om te solliciteren als trans persoon. Ik heb een keer acht keer gesolliciteerd bij een organisatie waar ik graag wilde werken, tot ik werd uitgenodigd. In het gesprek zei de directeur letterlijk dat ik misschien beter ergens anders kon solliciteren. Je wilt zo graag en krijgt gewoon geen eerlijke kans.’ Nu begeleidt ze bedrijven en ondernemers in hoe ze veiligheid kunnen creëren op de werkvloer voor trans personen. ‘Dat zit ‘m in kleine dingen, zoals een transvlag of LHBTI+ vlag ophangen. Maar ook in bijvoorbeeld stageplekken bieden of activiteiten organiseren die bewustwording stimuleren.’ Daarnaast werkt ze als maatschappelijk werker in de Amsterdamse binnenstad, waar ze twee keer per maand inloopspreekuur houdt voor trans personen. ‘Mensen uit allerlei culturen, met allerlei seksuele voorkeuren en genders. Ik ben zo dankbaar dat ik ze kan helpen vanuit mijn eigen ervaring’

Alle geportretteerden kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun leven en werk.

Je koos voor het lichamelijke integriteit voor iedereen. Waarom?
Omdat het gaat over beslissen over je eigen lichaam. Dat vind ik belangrijk. Gender en seksualiteit is niet zo zwart wit. Ik ben BeyonG en ik pas niet in een hokje. En ik ben niet de enige. Ik hou van mezelf zoals ik nu ben. Bidden voor ‘Laat me normaal zijn’ veranderde in ‘Geef me de kracht om mezelf te zijn’.

Wat betekenen mensenrechten voor jou?
'Ze zijn fundamenteel en gelden voor iedereen. Soms word ik intens verdrietig als ik bedenk wat er in de wereld gebeurt. Mensen die andere mensen verdriet doen en kwetsen. In mijn werk zie ik ook verdriet. En als je bedenkt hoeveel trans personen er ieder jaar vermoord worden op de meest barbaarse manieren, dat is zo heftig. Wij zijn ook mensenkinderen. Ik wil laten zien hoe gelukkig je kunt zijn als je jezelf bent. Ondanks de worstelingen en discriminatie zou ik het voor niets willen ruilen.’

Portret van wielrenner Sebastien Sutherland: heeft tatoeages en een wielrenoutfit aan, zit op een wielrenfiets met een helm op en kijkt naar rechts
Sebastien Sutherland (Foto: Tirzah Schnater)

Being visibly myself in the cycling world, can help others to be visible too

Sebastien Sutherland, Cyclist at Pride & Sports

(Ga naar beneden voor Nederlands)

At this year’s Queer & Pride Amsterdam, Sebastien Sutherland will run the largest Pride ride in Europe, called Pedal for Pride. As a volunteer for Pride & Sports, Sebastien organizes Queer Wheels, one of the first LGBTI+ cycling groups in the Netherlands. With a thirty to forty kilometers cycling route twice a month, it is always fully booked.

‘I found cycling in my early twenties when I studied in London, and it has always been about self-reflection and community to me. Until then, I had been in boarding school in Scotland, which is where I grew up. A time where I was the most not myself, because I had to be someone else to fit in. It took me a really long time to unlearn, and to relearn what it is to be me. Being outdoors, doing sports and especially cycling, has been my mental escape. Having a safe space to move your body is so important.

Sadly enough, the world of cycling is very exclusionary. It’s difficult to be a queer or trans cyclist. I’m so lucky to have found this great community in Amsterdam. My colleagues from Rapha, the cycling shop where I work, the people from We Are Queer gym, where I run my rides from. I’m able to actively make a change for queer and trans people in cycling. Representation is so important. If you can see someone like you doing something you’re interested in, you know you can do it too. In all my Queer Wheels groups, I want to create a space where people can ask questions out loud, without feeling they should know already. I hope that people can stand behind me and feel confident, because I didn’t have that. And being visibly myself in the cycling world, can help others to be visible too in other sports.’

All portrayed choose a human right that is important to them in their lives and work.

You chose the right to health and healthcare. Why?
‘I believe in the right for everyone to live a healthy lifestyle. For me, being able to move my body and do sports is a human right. Everyone should have access to this, in some way. As it comes to health care for trans people, that needs to be so much better. I’ve been on the waiting list for four years, and still haven’t had a call from the VUmc hospital. Meanwhile I had top surgery and hormone replacement therapy through other places. If I hadn’t had access to this lifesaving health care this year, I wouldn’t know where I’d be now. I was in a very dark place. We are part of the population and should be treated as such. Everyone deserves access to health care and to be treated fair.’

What is your connection to human rights?
‘In my own process, I had a wakeup call that not everybody has access to human rights. When I put my head above the water to breathe, because I was drowning, it was scary because I could see all the bad stuff, people who are suffering for all kinds of reasons. That made me passionate about human rights. People should have equal access to everything. And I need to use my voice for that purpose. At Queer & Pride, we’re going to celebrate and take up space in cycling. But let’s not forget that Pride is a protest. Things are getting worse, and that is why we need support.’

---

Zichtbaar mezelf zijn in de wielrenwereld, kan anderen helpen ook zichtbaar te zijn
Tijdens Queer & Pride Amsterdam van dit jaar zal Sebastien Sutherland de grootste Pride-tocht in Europa organiseren, genaamd Pedal for Pride. Als vrijwilliger bij Pride & Sports organiseert Sebastien, Queer Wheels, één van de eerste LHBTI+ wielrengroepen in Nederland. Met een route van dertig tot veertig kilometer twee keer per maand is het altijd volgeboekt.

‘Ik ontdekte het wielrennen toen ik begin twintig was en studeerde in Londen, en voor mij ging het altijd over zelfreflectie en gemeenschap. Tot die tijd zat ik op een kostschool in Schotland, waar ik ben opgegroeid. Een periode waarin ik het minst mezelf was, omdat ik iemand anders moest zijn om erbij te passen. Het heeft heel lang geduurd om dat af te leren en opnieuw te leren wie ik echt ben. Buiten zijn, aan sport doen en vooral fietsen waren mijn mentale ontsnapping. Een veilige plek hebben om je lichaam te bewegen is zo belangrijk.

Helaas is de wielrenwereld erg uitsluitend. Het is moeilijk om een queer of trans wielrenner te zijn. Ik ben zo gelukkig dat ik deze geweldige gemeenschap in Amsterdam heb gevonden. Mijn collega's van Rapha, de fietswinkel waar ik werk, de mensen van de We Are Queer gym, waar ik mijn tochten organiseer. Ik kan actief verandering brengen voor queer en trans mensen in de wielrenwereld. Representatie is zo belangrijk. Als je iemand zoals jij iets ziet doen waarin je geïnteresseerd bent, weet je dat je het ook kunt. In al mijn Queer Wheels-groepen wil ik een ruimte creëren waar mensen hardop vragen kunnen stellen, zonder het gevoel te hebben dat ze het al zouden moeten weten. Ik hoop dat mensen zich daardoor zelfverzekerd voelen, want dat heb ik nooit gehad. En door zichtbaar mezelf te zijn in de wielrenwereld, kan ik anderen helpen ook zichtbaar te zijn in andere sporten.’

Alle geportretteerden kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun werk of leven.

Je koost het recht op gezondheid en zorg. Waarom?
‘Ik geloof in het recht van iedereen om een gezonde levensstijl te leiden. Voor mij is het kunnen bewegen van mijn lichaam en aan sport doen een mensenrecht. Iedereen zou hier op de één of andere manier toegang toe moeten hebben. Wat betreft gezondheidszorg voor trans personen, dat moet zoveel beter zijn. Ik sta al vier jaar op de wachtlijst en heb nog steeds geen oproep van het VUmc ziekenhuis gehad. Ondertussen heb ik wel een borstoperatie en hormoonbehandeling gehad via andere plekken. Als ik deze levensreddende zorg dit jaar niet had kunnen krijgen, zou ik niet weten waar ik nu zou zijn. Ik was op een heel donkere plek. We maken deel uit van de bevolking en zouden als zodanig behandeld moeten worden. Iedereen verdient toegang tot gezondheidszorg en een eerlijke behandeling.’

Wat betekenen mensenrechten voor jou?
‘In mijn eigen proces kreeg ik een wake-up call dat niet iedereen toegang heeft tot mensenrechten. Toen ik mijn hoofd boven water uitstak om adem te halen, omdat ik aan het verdrinken was, was het eng omdat ik al het slechte kon zien. Mensen die lijden om allerlei redenen. Dat maakte me gepassioneerd over mensenrechten. Mensen zouden gelijke toegang moeten hebben tot alles. En daar moet ik mijn stem voor gebruiken. Tijdens Queer & Pride gaan we het fietsen vieren en ruimte innemen. Maar laten we niet vergeten dat Pride een protest is. De situatie verslechtert en daarom hebben we steun nodig.’

Joost heeft de armen over elkaar, heeft een denim blouse aan, kijkt recht in de camera met een lach en de foto is vanaf de middel genomen
Joost van der Brugge (Foto: Danique Jaspers)

Onderwijs geeft kinderen de kans om zich te ontwikkelen

Joost van der Brugge, Leerkracht op een basisschool in Amsterdam

Joost van der Brugge geeft les aan groep 6 op een basisschool in Amsterdam. De lesmethoden die op school gebruikt worden, raken het thema mensenrechten. Ook schenkt hij op zijn eigen manier aandacht aan mensenrechten. Zo werkte hij mee aan de Paarse Vrijdag-campagne van het COC en gaf hij een speciale klimaatles, waarin de leerlingen een tekening maakten van hoe de wereld er in 2050 uit zou zien als de klimaatdoelen wel behaald zouden worden. 'Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft een aantal kerndoelen met betrekking tot burgerschap opgesteld, die raken aan mensenrechten.'

Alle geportretteerden kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun leven en werk.

Je koos voor het recht op onderwijs voor iedereen. Waarom?

Ik vind het heel erg mooi dat ik de wereld in de klas kan halen. De leerlingen verwonderen zich over de verhalen. Ze denken na over wat ik vertel en ze gaan ermee aan de slag. Zo gaf ik eerder les over de industriële revolutie en de slavernij. Daarin vergeleken ze een meisje dat in een fabriek tussen 1800-1900 werkte en een tot slaaf gemaakte meisje dat op een plantage leefde. Ik verbaas me erover hoe goed leerlingen zich kunnen inleven in een ander, als ze leren hoe het leven er vroeger uitzag. Ze zijn empathisch en nieuwsgierig. Onderwijs geeft kinderen de kans om zich te ontwikkelen en legt een belangrijke basis in hun levens. Daar staan we soms niet vaak genoeg stil bij. Je zal maar niet naar school kunnen en mogen. Dan mis je dit dus.

Wat betekenen mensenrechten voor jou?

Ik vind mensenrechten vanzelfsprekend. Ik ben me ervan bewust dat ik in Nederland ben geboren, een man en wit ben. Het enige waarin mijn ervaringen met mensenrechten anders kunnen zijn, is dat ik op mannen val. Ik ben me erg van mijn eigen positie bewust. Het is goed dat mensenrechten bestaan. Het is belangrijk dat we altijd met elkaar in gesprek moeten blijven. Dit zorgt ervoor dat mensen elkaar proberen te begrijpen, wat leidt tot empathie, samenwerking en cohesie.

Kom in actie

In deze toolkit vind je materialen om aandacht te vragen voor mensenrechten in Nederland. Bijvoorbeeld thuis, op je werk, op school, bij je sportclub, op straat of online. Dat kan in het groot en in het klein. Er is een aantal activiteiten dat je kunt doen:

• Deel jouw ervaringen op sociale media met #MensenrechtenVoorIedereen
• Maak jouw mensenrechten zichtbaar met posters en stickers 
• Geef aandacht aan de betekenis van mensenrechten op school
• Luister naar experts over complexe vraagstukken rond mensenrechten
• Geef uitleg over het melden van discriminatie bij het College

Heb je vragen of hulp nodig? Stuur ons dan een bericht: communicatie@mensenrechten.nl.