Being visibly myself in the cycling world, can help others to be visible too | Mensenrechten voor iedereen Ga naar inhoud

Laat je inspireren

Dit zijn verhalen van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor mensenrechten in onze samenleving. Mensen die onvermoeibaar opkomen voor jouw mensenrechten.

Sta stil bij
mensenrechten
Portret van wielrenner Sebastien Sutherland: heeft tatoeages en een wielrenoutfit aan, zit op een wielrenfiets met een helm op en kijkt naar rechts
Sebastien Sutherland (Foto: Tirzah Schnater)

Being visibly myself in the cycling world, can help others to be visible too

Sebastien Sutherland, Cyclist at Pride & Sports

(Ga naar beneden voor Nederlands)

At this year’s Queer & Pride Amsterdam, Sebastien Sutherland will run the largest Pride ride in Europe, called Pedal for Pride. As a volunteer for Pride & Sports, Sebastien organizes Queer Wheels, one of the first LGBTI+ cycling groups in the Netherlands. With a thirty to forty kilometers cycling route twice a month, it is always fully booked.

‘I found cycling in my early twenties when I studied in London, and it has always been about self-reflection and community to me. Until then, I had been in boarding school in Scotland, which is where I grew up. A time where I was the most not myself, because I had to be someone else to fit in. It took me a really long time to unlearn, and to relearn what it is to be me. Being outdoors, doing sports and especially cycling, has been my mental escape. Having a safe space to move your body is so important.

Sadly enough, the world of cycling is very exclusionary. It’s difficult to be a queer or trans cyclist. I’m so lucky to have found this great community in Amsterdam. My colleagues from Rapha, the cycling shop where I work, the people from We Are Queer gym, where I run my rides from. I’m able to actively make a change for queer and trans people in cycling. Representation is so important. If you can see someone like you doing something you’re interested in, you know you can do it too. In all my Queer Wheels groups, I want to create a space where people can ask questions out loud, without feeling they should know already. I hope that people can stand behind me and feel confident, because I didn’t have that. And being visibly myself in the cycling world, can help others to be visible too in other sports.’

All portrayed choose a human right that is important to them in their lives and work.

You chose the right to health and healthcare. Why?
‘I believe in the right for everyone to live a healthy lifestyle. For me, being able to move my body and do sports is a human right. Everyone should have access to this, in some way. As it comes to health care for trans people, that needs to be so much better. I’ve been on the waiting list for four years, and still haven’t had a call from the VUmc hospital. Meanwhile I had top surgery and hormone replacement therapy through other places. If I hadn’t had access to this lifesaving health care this year, I wouldn’t know where I’d be now. I was in a very dark place. We are part of the population and should be treated as such. Everyone deserves access to health care and to be treated fair.’

What is your connection to human rights?
‘In my own process, I had a wakeup call that not everybody has access to human rights. When I put my head above the water to breathe, because I was drowning, it was scary because I could see all the bad stuff, people who are suffering for all kinds of reasons. That made me passionate about human rights. People should have equal access to everything. And I need to use my voice for that purpose. At Queer & Pride, we’re going to celebrate and take up space in cycling. But let’s not forget that Pride is a protest. Things are getting worse, and that is why we need support.’

---

Zichtbaar mezelf zijn in de wielrenwereld, kan anderen helpen ook zichtbaar te zijn
Tijdens Queer & Pride Amsterdam van dit jaar zal Sebastien Sutherland de grootste Pride-tocht in Europa organiseren, genaamd Pedal for Pride. Als vrijwilliger bij Pride & Sports organiseert Sebastien, Queer Wheels, één van de eerste LHBTI+ wielrengroepen in Nederland. Met een route van dertig tot veertig kilometer twee keer per maand is het altijd volgeboekt.

‘Ik ontdekte het wielrennen toen ik begin twintig was en studeerde in Londen, en voor mij ging het altijd over zelfreflectie en gemeenschap. Tot die tijd zat ik op een kostschool in Schotland, waar ik ben opgegroeid. Een periode waarin ik het minst mezelf was, omdat ik iemand anders moest zijn om erbij te passen. Het heeft heel lang geduurd om dat af te leren en opnieuw te leren wie ik echt ben. Buiten zijn, aan sport doen en vooral fietsen waren mijn mentale ontsnapping. Een veilige plek hebben om je lichaam te bewegen is zo belangrijk.

Helaas is de wielrenwereld erg uitsluitend. Het is moeilijk om een queer of trans wielrenner te zijn. Ik ben zo gelukkig dat ik deze geweldige gemeenschap in Amsterdam heb gevonden. Mijn collega's van Rapha, de fietswinkel waar ik werk, de mensen van de We Are Queer gym, waar ik mijn tochten organiseer. Ik kan actief verandering brengen voor queer en trans mensen in de wielrenwereld. Representatie is zo belangrijk. Als je iemand zoals jij iets ziet doen waarin je geïnteresseerd bent, weet je dat je het ook kunt. In al mijn Queer Wheels-groepen wil ik een ruimte creëren waar mensen hardop vragen kunnen stellen, zonder het gevoel te hebben dat ze het al zouden moeten weten. Ik hoop dat mensen zich daardoor zelfverzekerd voelen, want dat heb ik nooit gehad. En door zichtbaar mezelf te zijn in de wielrenwereld, kan ik anderen helpen ook zichtbaar te zijn in andere sporten.’

Alle geportretteerden kozen een mensenrecht waar ze veel aandacht aan besteden in hun werk of leven.

Je koost het recht op gezondheid en zorg. Waarom?
‘Ik geloof in het recht van iedereen om een gezonde levensstijl te leiden. Voor mij is het kunnen bewegen van mijn lichaam en aan sport doen een mensenrecht. Iedereen zou hier op de één of andere manier toegang toe moeten hebben. Wat betreft gezondheidszorg voor trans personen, dat moet zoveel beter zijn. Ik sta al vier jaar op de wachtlijst en heb nog steeds geen oproep van het VUmc ziekenhuis gehad. Ondertussen heb ik wel een borstoperatie en hormoonbehandeling gehad via andere plekken. Als ik deze levensreddende zorg dit jaar niet had kunnen krijgen, zou ik niet weten waar ik nu zou zijn. Ik was op een heel donkere plek. We maken deel uit van de bevolking en zouden als zodanig behandeld moeten worden. Iedereen verdient toegang tot gezondheidszorg en een eerlijke behandeling.’

Wat betekenen mensenrechten voor jou?
‘In mijn eigen proces kreeg ik een wake-up call dat niet iedereen toegang heeft tot mensenrechten. Toen ik mijn hoofd boven water uitstak om adem te halen, omdat ik aan het verdrinken was, was het eng omdat ik al het slechte kon zien. Mensen die lijden om allerlei redenen. Dat maakte me gepassioneerd over mensenrechten. Mensen zouden gelijke toegang moeten hebben tot alles. En daar moet ik mijn stem voor gebruiken. Tijdens Queer & Pride gaan we het fietsen vieren en ruimte innemen. Maar laten we niet vergeten dat Pride een protest is. De situatie verslechtert en daarom hebben we steun nodig.’

Meer verhalen

Lotte staat en heeft een roze jumpsuit aan en kijkt de cameralens in.  Op de achtergrond een afbeelding van een meisje met een UNICEF tas over haar schouder.
Knap hoe kinderen verder kunnen kijken dan hun eigen wereld
Lotte Raisifar, specialist kinderrechten educatie en participatie bij UNICEF Nederland
Lees dit verhaal ›
Maud heeft een blouse aan, kijkt recht in de camera en de foto is vanaf de middel genomen
Creëer een prettige en veilige leeromgeving voor álle kinderen
Maud, Bestuurslid Actie bij Stichting Asian Raisins
Lees dit verhaal ›
Cylus glimlacht breed.
Kansenongelijkheid in het onderwijs werkt door in de levens van heel veel mensen
Cylus Kawesi, Bestuurslid bij Landelijk Aktie Komitee Scholieren
Lees dit verhaal ›
Benny staat, heeft een lichtgekleurd overhemd en spijkerbroek aan en kijkt naar links
Ik wil laten zien dat dove mensen ook horen bij het politieke proces
Benny Elferink, Directeur Nederlands Gebarencentrum
Lees dit verhaal ›
Marjolein draagt een turkooisblauw shirt en heeft tattoos op haar armen.
Het zijn de verhalen die je bewust maken van de wereld om je heen
Marjolein Hordijk , Programmamaker bij Bibliotheek Gelderland Zuid
Lees dit verhaal ›
BeyonG staat in een jurk met haar arm in haar rechterzijde en in haar huis voor een muur met fotolijsten aan de muur
Ik wil laten zien hoe gelukkig je kunt zijn als je jezelf bent
BeyonG, Event manager bij Pride Amsterdam
Lees dit verhaal ›
Joost heeft de armen over elkaar, heeft een denim blouse aan, kijkt recht in de camera met een lach en de foto is vanaf de middel genomen
Onderwijs geeft kinderen de kans om zich te ontwikkelen
Joost van der Brugge, Leerkracht op een basisschool in Amsterdam
Lees dit verhaal ›
Wouter heeft een donkergrijs colbert aan met daaronder een overhemd. Hij kijkt naar links.
Mensenrechten beschrijven de basisbenodigdheden voor een goed leven
Wouter Ubbink, VN-jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel bij NJR
Lees dit verhaal ›
Wouter heeft een bril op en draagt een spijkerjack. Hij lacht breed in de camera.
Ik zoek in mijn werk steeds de mogelijkheden om de drempel te verlagen voor mensen om mee te doen
Wouter Marinissen, Projectmedewerker educatie bij Bibliotheek Gelderland Zuid
Lees dit verhaal ›
Iris heeft een lichtgekleurde trui aan en kijkt naar rechts.
Recht op informatie betekent meer kennis van de wereld
Iris Wijnen, Adviseur Diversiteit en Inclusiviteit bij Provincie Gelderland
Lees dit verhaal ›
Celien staat rechtop met haar handen ineen. Ze draagt een paars shirt en kijkt naar links.
Ik ben van mening dat iedereen het recht heeft op een mooi leven
Celien Anches, Oprichter Mommy's Poppin & MensenrechtenMens 2022
Lees dit verhaal ›
Marzouka kijkt rechts beneden, terwijl ze op een stoel zit.
Als we meer met elkaar van mens tot mens zouden omgaan, dan zou de samenleving gelijkwaardiger zijn
Marzouka Boulaghbage, Oprichter Stichting Al Amal
Lees dit verhaal ›
Michelle kijkt links omhoog richting het licht. Ze draagt een zwart shirt.
We hebben juist waarden zoals zorg en barmhartigheid nodig
Michelle van Tongerloo, Huisarts en straatarts
Lees dit verhaal ›
Jacobine Geel poseert voor een olijfgroene achtergrond en kijkt naar links.
Menselijke waardigheid is als een vloertje waar andere mensenrechten op rusten
Jacobine Geel, Voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens
Lees dit verhaal ›
Joost heeft een hoornen bril op en kijkt in de camera. Hij draagt een lila coltrui met witte gebreide trui overheen
Zorg voor een beter klimaat en dus een betere leefomgeving is zo belangrijk
Joost Wijffels, Activist bij Extinction Rebellion
Lees dit verhaal ›

Kom in actie

Gebruik onze materialen om aandacht te vragen voor mensenrechten in Nederland. Bijvoorbeeld thuis, op je werk, op school, bij je sportclub, op straat of online. Dat kan in het groot en in het klein. Er is een aantal activiteiten dat je kunt doen:

• Deel jouw ervaringen op sociale media #MensenrechtenVoorIedereen
• Maak jouw mensenrechten zichtbaar met posters en stickers 
• Geef aandacht aan de betekenis van mensenrechten op jouw school
• Luister naar experts over complexe vraagstukken rond mensenrechten
• Geef uitleg over het melden van discriminatie bij het College

Heb je vragen of hulp nodig? Stuur ons dan een bericht: communicatie@mensenrechten.nl.